Qui som?

La Federació de diables de la ciutat de Barcelona, neix a Barcelona l’any 2012 amb l’objectiu de donar veu al gran nombre de colles de diables que han aparegut en els darrers anys a la ciutat de Barcelona, fruit de la recuperació del carrer com a espai festiu.

Aquestes noves colles sorgeixen, en molts casos, de la col·laboració l’intercanvi entre entitats de diferents tipologies i idiosincràsies dins d’una ciutat que té un ritme propi i unes normatives més estrictes del que acostumem a trobar a la resta del país, pròpies d’una gran metròpoli com és Barcelona i que obliguen a les colles a evolucionar i adaptar-se.

A diferència dels grups històrics que encara sobreviuen, aquests grups s’allunyen de les evolucions tradicionals, i conceben la festa del foc com un joc entre el diable, les espurnes de la “carretilla” i el públic, joc influenciat pel Correfoc sorgit a Barcelona.

Cal, a més, no oblidar un altre fenomen característic: l’impuls i el dinamisme que han adquirit les colles infantils, que han creat un espai propi amb les seves particularitats.

De nou Barcelona es reinventa per mantenir viva la tradició del foc i donar pas a les noves generacions

La Federació de Diables de la Ciutat de Barcelona té els següents objectius:

ü  Ser un espai de trobada i de suma de sinèrgies de totes les colles de diables de la Ciutat de Barcelona que ho desitgin amb els objectius  de fomentar, contribuir i defensar el món del foc dins del context de la cultura popular tradicional catalana a la ciutat de Barcelona.

ü  Ser una sola veu davant de les institucions públiques catalanes i en especial les barcelonines per tal de dur a terme les reivindicacions que es desitgin.

ü  Aconseguir l’exclusivitat de la gestió dels diferents actes de foc de diables relacionats amb les festivitats de la ciutat comtal. Qui millor que una Federació de colles de la pròpia ciutat per gestionar els actes de foc de les festivitats de la mateixa ciutat ?

ü  Organitzar les trobades que es desitgin de les colles associades (de diables adults, diables infantils, tabalers...) amb la possibilitat de convidar colles de fora de la ciutat amb l’objectiu de  aconseguir intercanvis pels associats.

ü  Promoure trobades formatives per als seus associats amb l’objectiu de millorar aspectes com el de la seguretat o la qualitat artística de qualsevol acte de foc.

ü  Donar suport legal als associats respecte la normativa aplicable al món del foc.

ü  Fer de plataforma de difusió de les activitats pròpies de cada associat i fer de pont entre les colles i possibles persones interessades en entrar a participar en elles.

Destaquem alguns trets importants sobre el funcionament intern de l’entitat.


ü  La junta directiva és elegida cada 4 anys amb l’obligació de renovar mínim 2 membres cada 2 anys. Amb això es pretén evitar la formació de divergències en l’organització interna de la Federació i promoure el treball en equip i la unitat de l’entitat.

ü  Les decisions sobre projectes concrets es prenen en les reunions de vocalies (vocalia d’adults, d’infantils i de tabalers) que es faran mensualment.

ü  Les assemblees generals que tindran una periodicitat mínima de dos mesos seran l’espai de trobada de les diferents propostes de les vocalies on podran ser esmenades en cas que la majoria de l’assemblea ho desitgi. L’assemblea general, a diferència de les vocalies, serà el espai de trobada i decisió sobre el aspectes més globals de l’entitat.


Us podeu baixar el full de registre de l'entitat: Full registre 

Us podeu baixar els estatuts al següent enllaç: Estatuts


Si esteu interessats/des en entrar a la Federació, envieu la fitxa d’inscripció al  següent mail: diablesciutatbcn@gmail.com.

Us podeu baixar la fitxa d'inscripció al següent enllaç: Fitxa inscripció

Per qualsevol dubte, podeu utilitzar el mateix mail.


Junta directiva de la Federació de Diables de la Ciutat de Barcelona 2012.

Barcelona t'espera!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada